اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۰۰۲۷۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان فرشته نبش خیابان شبدیز داخل پاساژ فرشته پلاک 8

گالری زفیر (نمایندگی ساعت رولکس – امگا 22002775-021 )

گالری تصاویر گالری زفیر (نمایندگی ساعت رولکس – امگا 22002775-021 )

گالری تصاویر محصولات گالری زفیر (نمایندگی ساعت رولکس – امگا -021-22002775 )